چهار هواپیما تا پایان ۲۰۱۷ تحویل می‌شود

تور باکو
تور باکو

۲۸ اسفند ۱۳۹۵

شنبه 28 اسفند ماه ۱۳۹۵

پنجشنبه 26 اسفند ماه ۱۳۹۵

چهارشنبه 25 اسفند ماه ۱۳۹۵